Indsigter

At begive sig på vandring med andre ledere giver indsigter og inspiration, som man ikke på forhånd vidste, ville opstå. Her er nogle af dem:

“NetWalk var for mig energigivende og inspirerende. Jeg blev mindet om nogle af mine grundlæggende livsperspektiver og holdninger, som jeg ofte tager for givet og let glemmer i hverdagens travlhed. Turen bestyrkede mig i, at jeg kan hente ressourcer fra et dybere personligt niveau, end når jeg kun bruger mine tillærte ressourcer og til dels tillært adfærd…”
(Pædagogisk afdelingsleder)

“Jeg fik drøftet og vendt en del af de ledelsesudfordringer, som jeg står overfor i den nærmeste fremtid, hvilket var meget givende. For mig som ‘militærmand’ var det rart at møde folk fra andre fagområder, det giver en anden vinkel på tingene.”
(HR-chef)

“Det var en god måde at skabe et lidt anderledes samtaleforum på, og det satte straks nogle tanker igang hos os. Vi har mange pædagogiske arrangementer på skolen. Det er sådan, at hvis vi kører alle disse arrangementer ens, så falder folk fra og indtager de sædvanlige roller – de sidder på de samme pladser, nogle fører ordet og andre læner sig tilbage – og vi kan skrive referatet før mødet. Vi er derfor ved at planlægge et arrangement, hvor vi tager ‘walk and talk’ med ind.”
(Viceskoleinspektør)

“I bund og grund fik jeg italesat nogle ting, som jeg egentlig godt var klar over, men som jeg bare ikke har fået gjort noget ved, og når jeg først har fået talt med én om det, føler jeg også, at jeg er “nødt” til at følge op på det.”
(Kvindelig ejerleder)

“Når man går ude i naturen, er det alles rum, hvor man kan tale frit, som sig selv. Når man mødes indenfor, er det allerede nogen andens rum, hvor man taler mere som sin rolle.”
(Pædagogisk afdelingsleder)