NetWalk

NetWalk er en unik måde at etablere professionelle netværk på. Formålet med NetWalk er at skabe frirum for kreativ ledelsestænkning med henblik på at understøtte trivsel i lederrollen. Det er vores erfaring, at tanker og inspiration lettere kommer, når vi bevæger os. Derfor foregår NetWalk normalt som dagsvandringer på etablerede vandrestier.

NetWalk er målrettet mellemledere, der har erfaring som ledere og står med krævende lederopgaver i private og offentlige virksomheder.

De tilknyttede konsulenter faciliterer refleksioner, dialoger og øvelser i løbet af vandringen. Hermed gives mulighed for både indre fordybelse, gensidig sparring og inspiration fra andre ledere.

NetWalk arrangeres både for etablerede ledernetværk og for åbne ledernetværk på tværs af virksomheder. Kontakt os for drøftelse af konkrete muligheder.

Kontakt os for yderligere information om kommende NetWalk.